TM

CONTACT US!

Kickit Dance Studio Island Lakes

3-20 Island Shore Blvd.
Winnipeg, MB
R3X 1N6
ph. (204)254-2277
 

  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon